Ouderenpsychiatrie

04

Ouderenpsychiatrie

De ouderenpsychiatrie is bedoeld voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Ook cliënten jonger dan 65 komen in aanmerking voor opname, als ze klachten ontwikkelen die met het verouderingsproces samenhangen.

De Wending 4 fungeert als opnameafdeling. De Wering als vervolgafdeling.

AFDELING

De Wending 4

Op De Wending 4 nemen we cliënten op met psychische problemen die nauw samenhangen met het ouder worden: ernstige problemen door bijvoorbeeld het wegvallen van de partner, depressie of angstgevoelens, problemen n.a.v. pensionering, lege nest, verlies van gezondheid, …

Er is mogelijkheid tot een volledige opname of een opname in dagbehandeling. De behandeling duurt maximum twee tot drie maanden.

We werken volgens het bio-psycho-sociaal model: in de behandeling houden we rekening met problemen van lichamelijke, psychische en sociale aard en proberen daar op de respectieve levensdomeinen een antwoord op te vinden.

 

 

Dr. Anneleen Tansens

Psychiater

Kris Tijtgat

Hoofdverpleegkundige

Fons Deseyne

Psycholoog

Leen Vanhauwe, Laure Coopman

Leen Vanhauwe, Laure Coopman

Maatschappelijk werkers

AFDELING

De Wering

De Wering is een afdeling voor voortgezette behandeling waar ook rechtstreekse opnames mogelijk zijn. Je kunt er terecht voor een volledige opname of opname in dagbehandeling. De Wering bestaat uit twee afzonderlijke leefgroepen.

Leefgroep 1

Deze leefgroep is er voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid die zich op verschillende levensdomeinen manifesteert.

De kern van onze behandeling steunt op de herstelgerichte visie met de presentietheorie als rode draad. Het tempo en de zorg stemmen we af op jouw mogelijkheden.

We kijken voorbij de diverse ziektebeelden naar de mens met wie we in verbinding proberen te treden. Zo bieden we jou zorg op maat en is er voldoende aandacht voor sociale participatie.

We gaan samen op zoek naar een passend toekomstperspectief en de antwoorden op vragen die voor jou belangrijk zijn. Vanuit een presente en gelijkwaardige houding gaan we samen op weg, vertrouwend op de krachten, mogelijkheden en deskundigheid van jezelf en jouw omgeving.

 

Leefgroep 2

Deze leefgroep is er voor mensen die nood hebben aan langdurige ondersteuning op diverse levensdomeinen ten gevolge van uiteenlopende problemen. Deze problemen kunnen zich situeren op sociaal, persoonlijk en/of cognitief vlak en zijn veelal ten gevolge van chronisch alcoholmisbruik.

We vertrekken vanuit de presentietheorie waarbij de kern van onze behandeling steunt op valideren, “er zijn voor” en “er zijn met” jou en jouw context. Gedreven door deze waarden proberen we met iedereen een individueel pad te bewandelen. Het doel is dat je succes kunt ervaren, het geloof in jezelf en de buitenwereld kan terugvinden en verlieservaringen kan ordenen.

Wij geloven dat iedereen hier zijn eigen succesverhaal kan schrijven door eigen krachten te leren kennen en er samen met ons aan te werken.

 

Dr. Tine Verdée

Psychiater

Stephanie Deprez

Hoofdverpleegkundige

Alain Lefevere

Psycholoog

Laure Coopman

Laure Coopman

Maatschappelijk werker