GDPR

Gegevensbescherming

GDPR

We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, ... te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.
Je verneemt hierover meer in deze documenten: