Nieuws

Een vzw in beweging: over de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur

vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu

Als psychiatrisch ziekenhuis maakt Heilig Hart Ieper deel uit van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu'. Deze organisatie zet zich in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio’s Ieper en Brugge.

De vzw is in beide regio’s actief in verschillende mobiele en ambulante netwerken en nauw betrokken bij talrijke initiatieven en projecten.

Daarnaast is  zij verantwoordelijk voor zes andere voorzieningen waarin bijna 1300 bekwame en betrokken medewerkers en 26 artsen garant staan voor uitstekende zorg- en dienstverlening:

Drie psychiatrische ziekenhuizen:

Twee centra voor psychische revalidatie:

Twee psychiatrische verzorgingstehuizen:

 

De voorbije tijd is er veel aandacht besteed aan missie, visie en strategie.

In het belang van de zorgvrager  en zijn netwerk. In het belang van goede, kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening. In het belang van de vele maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.

Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke keuzes.

Op beheers- en beleidsvlak zal er veel intensiever samengewerkt worden. De zorg blijft georganiseerd op lokaal niveau, dicht bij de zorgvrager. Brugge en Ieper vormen de kernregio’s. Elke regio heeft ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, met respect voor eigenheid en diversiteit. De komende jaren krijgt dit verder vorm.

Verder is de organisatiestructuur hertekend. We verwelkomen Herman Roose als nieuwe algemeen directeur. Hij krijgt de medewerking van  Hilde Cailliau (directeur facilitair en IT), Lieve Vermeire (directeur HR) en Wouter Sadonis (directeur financiën en administratie).

De initiatieven en voorzieningen in de regio Ieper worden aangestuurd door regiodirecteur Cathy Room. Voor de regio Brugge wordt dat regiodirecteur Koen Lefevre.

Specifiek voor Heilig Hart Ieper  betekent dit dat de leiding in handen is van Cathy Room. Zij werkt nauw samen met hoofdarts dr. Katrien Verstraete en zorgdirecteur Ignace Noyez.

Tot slot dankt het bestuursorgaan van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' alle betrokkenen voor het verrichte werk. Dankzij de deskundigheid en motivatie van alle medewerkers en artsen blijven we binnen beide regio’s garant staan voor kwalitatieve zorg en ondersteuning én zoeken we mee naar oplossingen voor de vele vragen van mensen met psychische kwetsbaarheid.

Lees meer

Nieuws

Vacture: technisch, IT en facilitair directeur

Onze overkoepelende vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ wil haar directieteam versterken met een Technisch, IT en facilitair directeur.

une belle matinée
Nieuws

Tentoonstelling Marijke Vandekerckhove

une belle matinée

De werkgroep Kunst In en Om het Ziekenhuis nodigde Marijke Vandekerckhove uit om haar werk tentoon te stellen.

Ilse en Heidi
Nieuws

Parlez IVB - "Ik weet niet als ik zover was geraakt zonder haar"

Elke cliënt kan rekenen op een individueel verpleegkundige begeleider (IVB) als steunfiguur en belangenbehartiger. Ilse en Heidi vertellen wat dit voor hen betekent.

Nieuws

“De hulpverleners geloofden in mij toen ik dat zelf niet meer deed”

Dankzij elektroconvulsietherapie en een opname op De Wending 3, herwon Filip het geloof in zichzelf. Hij gooide zijn carrière om en koos voor een mensgerichte job. Een getuigenis over zelfvertrouwen, elektroshocks en de kracht van warme, mensgerichte zorg.