Verslavingszorg

Afdeling

De Wending 1

Op De Wending 1 behandelen we personen met een verslavingsprobleem. Dit kan gaan om een verslaving aan alcohol, medicatie en cannabis of een combinatie van deze middelen. De behandeling van illegale drugproblematiek kan enkel kortdurend met het oog op verwijzing naar gespecialiseerde centra.

Ons behandelaanbod is divers. Afhankelijk van de situatie en context van de cliënt, bieden we verschillende mogelijkheden:

  • dagbehandeling
  • residentiële opname
  • nazorg na volledige behandeling
  • ambulant behandelprogramma alcohol (ABA)

Meer weten over de mogelijkheden in ons behandelaanbod?

 

Fundamenten

Vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader werken we naar een gezonde levenswijze zonder alcohol. Psycho-educatieve sessies vormen de basis om tot inzicht en motivatie te komen. De principes van motiverende gespreksvoering zijn de rode draad doorheen de behandeling. Deze fundamenten zijn de onderbouw voor diverse groepstherapieën en trainingen die zich allen richten op de ontwikkeling van een nieuwe levenswijze zonder middelengebruik.

Dr. Tine Verdée

Dr. Tine Verdée

Psychiater

Isabelle Vercruysse

Isabelle Vercruysse

Hoofdverpleegkundige

Melanie Verhelst

Melanie Verhelst

Psycholoog

Marie Callewaert

Psycholoog

Lisa Vermeersch

Lisa Vermeersch

Maatschappelijk werker

Celien Vandamme

Celien Vandamme

Maatschappelijk werker

ABA: ambulant behandelprogramma alcohol

In samenwerking met het Jan Yperman Ziekenhuis en het CGG Largo bieden we een 'Ambulant Behandelprogramma Alcohol' aan voor personen met een problematisch alcoholgebruik. Het betreft een groesprogramma dat loopt over 8 halve dagen. De cliënt gaat er samen met de therapeuten aan de slag, om te komen tot een nieuwe nuchtere en gelukkige levensstijl. Daarnaast worden er ook twee momenten voor familie ingepland.

Voor bijkomende vragen kun je terecht via 057 23 91 35 of info@aba-ieper.be.