Stemmingsproblematiek

02

Angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek

Binnen dit deelgebied nemen we cliënten op met stemmings-, angst-, persoonlijkheidsproblematiek en/of aanverwante problematieken.

Drie afdelingen leveren zorg: De Wending 2 (volledige opname) en De Rede (dagbehandeling) zijn de rechtstreekse opnameafdelingen. De Stroom is de vervolgafdeling, die zowel volledige opname als dagbehandeling aanbiedt. Een rechtstreekse opname op De Stroom is mogelijk, indien aangewezen en na intake.

AFDELING

De Wending 2

De Wending 2 is een opnameafdeling voor volwassenen met stemmingsstoornissen, angst en/of onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

De Wending 2 biedt een behandeling in een volledige opname.

De behandeling richt zich op stabilisatie, behandeling en integratie op korte termijn. Die bestaat uit een individueel- en groepsaanbod met daaraan gekoppelde familiewerking.

Het therapeutisch kader omvat het cognitief gedragstherapeutisch behandelmodel, het systeemdenken, een schemagericht aanbod en kortdurend oplossingsgerichte invloeden.

Dr. Katrien Verstraete, Dr. Carl Engelhard

Dr. Katrien Verstraete, Dr. Carl Engelhard

Psychiaters

Soetkin Crombez

Soetkin Crombez

Hoofdverpleegkundige

Aaike Christiaens, Ivan Adriaen

Aaike Christiaens, Ivan Adriaen

Psychologen

Kyra Olivier

Kyra Olivier

Psycholoog

Ingrid Vanrobaeys

Ingrid Vanrobaeys

Maatschappelijk werker en diensthoofd Dienst Maatschappelijk Werk

Iris Heughebaert

Iris Heughebaert

Maatschappelijk werker

AFDELING

De Rede

De Rede is een opnameafdeling voor volwassenen in dagbehandeling. De focus ligt op een laagdrempelig zorgaanbod voor cliënten met een milde tot matige psychische en/of psychiatrische zorgvraag. Voldoende contact met de realiteit en voldoende zelfcontrole op vlak van eigen veiligheid en middelengebruik dienen aanwezig te zijn. Een voorafgaande volledige opname is niet nodig.

De behandeling richt zich op stabilisatie, behandeling en integratie op korte termijn. We bieden groeps- en individueel aanbod aan, met daaraan gekoppelde familiewerking.

We hanteren verschillende methodieken: cognitief gedragstherapeutisch behandelmodel, krachtgerichte bejegening, oplossingsgerichte invloeden en motivationele gespreksvoering.

Dr. Josfien Top

Dr. Josfien Top

Psychiater

Geoffrey Minne

Geoffrey Minne

Hoofdverpleegkundige

Pauline Lippens

Pauline Lippens

Psycholoog

Iris Heughebaert

Iris Heughebaert

Maatschappelijk werker

Lisa Vermeersch

Maatschappelijk werker

AFDELING

De Stroom

De afdeling richt zich op volwassenen met een persoonlijkheids- en/of stemmingsproblematiek en/of uitgesproken persoonlijke stijl, gekenmerkt door een starre manier van denken, emotioneel onevenwicht en stellen van destructief gedrag naar zichzelf en/of in contact met anderen.

Er is mogelijkheid tot volledige opname en dagbehandeling. Een rechtstreekse opname is mogelijk indien aangewezen en na intake bij de psychiater, de hoofdverpleegkundige en de psycholoog. 

Alle begeleidingsinterventies zijn gebaseerd op een gedragstherapeutisch kader. We hanteren verschillende behandelmodellen: de schemagerichte benadering van Jeffrey Young en dialectische gedragstherapie (DGT) van Marscha Linehan.

Afhankelijk van de zorgbehoeften en noden van de persoon kan het accent liggen op inzichtgevend werken, veranderingsgericht werken en/of het leren omgaan met kwetsbaarheden.

Dr. Josfien Top

Dr. Josfien Top

Psychiater

Guy Decaluwe

Guy Decaluwe

Hoofdverpleegkundige

Anne-Sophie Dupuis, Kyra Olivier

Anne-Sophie Dupuis, Kyra Olivier

Psychologen

Kimberly Gesquiere

Kimberly Gesquiere

Maatschappelijk werker