Psychosezorg

03

Psychosezorg

Binnen het deelgebied psychosezorg bieden we een behandeling op maat voor mensen met een psychotische of bipolaire kwetsbaarheid.

In eerste instantie vindt een opname plaats op De Wending 3. Daar kunnen mensen terecht voor zowel probleemverkenning en symptoomreductie in de acute fase, als voor een vervolgbehandeling, gericht op herstel. Dit kan onder de vorm van volledige hospitalisatie of via het ruimer kader van dagbehandeling.

Wanneer een voortgezette behandeling aangewezen is, kunnen we doorverwijzen naar De Wijzer, waar men herstelgericht werkt vanuit de visie van systematisch rehabilitatief handelen.

 

AFDELING

De Wending 3

De Wending 3 is een opname- en rehabilitatieafdeling die zich richt tot mensen met een psychotische of bipolaire kwetsbaarheid.

Zowel een volledige opname als dagbehandeling zijn mogelijk.

LEAP (= Listen, Empathise, Agree, Partner): dit is een verbindende gesprekstechniek waarbij de hulpverlener luistert, vertrouwen opbouwt en overeenstemming probeert te vinden met de psychotisch kwetsbare patiënt.

Stress-kwetsbaarheids-coping model: via de balkmetafoor wordt de psychische kwetsbaarheid in beeld gebracht. De draagkracht, kwetsbaarheden en stressoren worden in kaart gebracht en visueel voorgesteld, om zo op zoek te gaan naar een gezond evenwicht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de website www.balkmetafoor.be.

MI (= Motivational Interviewing): gespreksmethodiek waarbij de intrinsieke motivatie gebruikt wordt om te komen tot gedragsverandering.

ACT (= Acceptance and Commitment Therapy): derde generatie gedragstherapie waarbij de focus ligt op het accepteren van emoties, gedachten en ervaringen die niet meteen te veranderen zijn. Ze worden gezien als een onvermijdelijk deel van het leven i.p.v. een symptoom van een problematiek. De focus ligt op het aanvaarden en niet op het bestrijden van symptomen.

 

 

Dr. Joke Verhaeghe, Dr. Herlinde Lamote

Dr. Joke Verhaeghe, Dr. Herlinde Lamote

Psychiaters

Torino Vanhoorelbeke

Torino Vanhoorelbeke

Hoofdverpleegkundige

Nele Gruson

Nele Gruson

Adjunct-hoofdverpleegkundige

Ann Ide

Ann Ide

Psycholoog

Sofie Delbeke

Sofie Delbeke

Psycholoog

Glendy Bruneel, Jolien Debaere

Glendy Bruneel, Jolien Debaere

Maatschappelijk werkers

AFDELING

De Wijzer

Op De Wijzer richten we ons op personen met een psychotische kwetsbaarheid, die na een opnameperiode nog verdere gespecialiseerde hulp nodig hebben.

We bieden een voortgezette behandeling aan voor mensen onder de 65 jaar. Je kunt hier terecht voor een volledige opname. 

We werken volgens de herstelvisie (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). We vinden het belangrijk dat mensen terechtkomen in een leefklimaat dat vertrouwen en geborgenheid biedt.

De doelstellingen van de behandeling verschillen van persoon tot persoon. Om deze in kaart te brengen, gebruiken we het persoonlijk profiel dat de hulpvraag, mogelijkheden en krachten van de patiënt naar boven brengt.

 

Brochure De Wijzer (100.71 KB)
Dr. Herlinde Lamote

Dr. Herlinde Lamote

Psychiater

An Margodt

Hoofdverpleegkundige

Lien Hallein

Lien Hallein

Psychologe

Marjan Callewaert

Marjan Callewaert

Maatschappelijk werker