Crisiszorg

AFDELING

HIC 1 Crisiseenheid

De Crisiseenheid biedt een volledige opname aan volwassen cliënten die in een acute crisis verkeren. Dit betekent dat de persoon (in en met zijn directe omgeving) er niet in slaagt een oplossing voor zijn huidige moeilijkheden te vinden. De behandeling is van korte duur waarbij we werken naar ontslag of naar een andere vorm van volledige opname of ambulante begeleiding, doorverwijzing naar aan afdeling binnen ons ziekenhuis of oriëntering naar de afdeling van oorsprong.

De visie en zorgfuncties van de Crisiseenheid hebben tot doel dat de cliënt evolueert tot een toestand waarbij hij zich bewust wordt van de crisis die hij meemaakte en terug zijn zelfcontrole herwint. Globaal werken we met het bio-psycho-sociale model, met het accent op probleemverkenning.

Cliënten die gedwongen zijn opgenomen, starten hier hun opname.

 

Dr. Liesbeth Casselman

Dr. Liesbeth Casselman

Psychiater coördinator

Dr. Katrien Stuer

Dr. Katrien Stuer

Psychiater

Tom Demuynck

Tom Demuynck

Hoofdverpleegkundige

Shanna Van Den Bussche

Adjunct-hoofdverpleegkundige

Kyra Olivier

Kyra Olivier

Psycholoog

Delphine Dedeyne

Delphine Dedeyne

Psycholoog

Els Landuyt, Noa Doize

Els Landuyt, Noa Doize

Maatschappelijk werkers

AFDELING

HIC 2

HIC 2 is een gesloten afdeling die residentiële en intensieve psychiatrische zorg biedt aan volwassen cliënten. Dit  binnen in een veilige en gestructureerde omgeving.

De afdeling behandelt voornamelijk mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Cliënten verblijven er maximaal drie weken. Dit kan tweemaal verlengd worden met telkens drie weken.

Cliënten worden doorverwezen vanuit HIC 1-crisiseenheid, interne doorverwijzingen of externe opname bij gekende cliënten.

We bieden herstelondersteunende zorg aan. De behandeling en bescherming van de cliënt worden gecombineerd met het medisch model. Het doel is het herwinnen van regie over het eigen functioneren en het bieden van bescherming tijdens de opname en behandeling. De samenwerking tussen de cliënt, het team,  ambulante zorgverleners en steunfiguren staat centraal.

Dr. Herlinde Lamote

Psychiater

Tom Demuynck

Hoofdverpleegkundige

Shanna Van den Bussche

Adjunct-Hoofdverpleegkundige

Delphine Dedeyne

psycholoog

Noa Doize

Maatschappelijk werker