Hoeveel kost je opname?

Hoeveel kost je opname?

Via onderstaande tool kun je een indicatieve berekening maken van de kostprijs van de eerste maand van jouw opname in ons ziekenhuis.  Dit op basis van de geldende tarieven op 01/01/2024. 

Opgelet: deze berekende kostprijs is louter informatief en is niet bindend.  Volgende kosten zijn nooit inbegrepen in de indicatieve kostprijs: telefonie, kapsalon, TV, was, vervoer, …  De kostprijsindicatie kan bijgevolg afwijken van het uiteindelijke bedrag op je ziekenhuisfactuur.

Onder de tool vind je nog bijkomende financiële informatie.

Bereken uw verblijfskost
loading

Financiële informatie bij hospitalisatie

De mutualiteit komt tussen in het grootste deel van je hospitalisatiekosten.  Het ziekenhuis regelt dit zelf rechtstreeks met de mutualiteiten.

Wat je daarnaast zelf moet betalen is afhankelijk van een aantal elementen, waaronder

  • het type opname (volledige opname of dagbehandeling)
  • je verzekeringscategorie bij de mutualiteit
  • al dan niet in systeem van de maximumfactuur
  • de duur van je opname 

Het persoonlijk aandeel van o.a. de dagprijs, medische toezicht, medicatieforfait, technische prestaties,... worden bepaald volgens de geldende wettelijke reglementering.

Bij opname krijg je een opnameformulier waarbij je een kamerkeuze kunt aanduiden.  Wij proberen zo veel als mogelijk rekening te houden met de door jouw gemaakte keuze.  Bij keuze voor een éénpersoonskamer kunnen wij een supplementair bedrag aanrekenen per dag. 

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, informeer je best of je een tussenkomst van hen kunt verwachten. Dit hangt af van de polisvoorwaarden.

Je ziekenhuisfactuur wordt maandelijks opgemaakt en de factuurvoorwaarden staan vermeld op de opnameverklaring.

Voor bijkomende informatie m.b.t. de kosten van uw verblijf, kun je steeds contact opnemen met de Dienst Maatschappelijk Werk of de Centrale administratie.